Pripravljeni 1,2,3 zdaj!


Pripravljeni 1,2,3 zdaj!

Delodajalci se vse bolj srečujejo s problemom pomanjkanja delovne sile. Odsotnost določenih znanj in spretnosti pri delavcih pa še dodatno otežuje zaposlovanje novih delavcev. Zato je na mestu vprašanje ali je usposabljanje starejših delavcev možna rešitev za pomanjkanje znanj in spretnosti.

Glede na moje izkušnje z različnimi skupinami starejših delavcev, zagovarjam stališče, da je vse odvisno od osebne pripravljenosti posameznika.

Najprej je seveda potrebno preveriti kakšne možnosti ima zaposleni, da zavrne predlagano usposabljanje. Delavci z nižjo stopnjo izobrazbe se udeležijo izobraževanj na podlagi odredbe nadrejenih. Ko vodstvo sprejme odločitev, da se morajo nečesa priučiti, bodo to naredili. Strah pred izgubo zaposlitve je pri starejših delavcih z nižjo izobrazbo toliko večja, zato je njihov morebitni odpor pred novimi znanji veliko manjši.

Osebe, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, pa so lahko že nekoliko drugačna zgodba. Vodja službe, starost petdeset plus, višja izobrazba, nizka računalniška pismenost. Večino svoje delovne dobe je imela administrativno pomoč, ki je vso poslovno korespondenco nadrejene prepisovala na računalnik. Saj poznate … šef napiše, zaposleni pretipka, natisne, šef popravi dopis na papirju, zaposleni vnese popravke na računalniku, … Korespondenca med zaposlenimi poteka po listkih in ne prek elektronske pošte. Takšni šefi na tečaje računalništva pošiljajo svoje zaposlene, sami pa se jih izogibajo, saj so prepričani, da tovrstnega znanja ne potrebujejo. Žal pa s takšnim razmišljanjem zavirajo razvoj organizacije, saj so zaposleni prisiljeni uporabljati listke in ostale papirnate pripomočke, da lahko ohranjajo komunikacijo z nadrejenim.

Tehnično znanje z mehkimi veščinami
Starejši delavci imajo lahko fizične omejitve in zato ne morejo nadaljevati s težkim delom, četudi je usposabljanje na voljo. Zagotovo pa starejši delavci potrebujejo ustrezno spodbudo. Ena izmed takšnih spodbud je organizacija usposabljanja v podjetju. Tako imajo občutek, da njihovo neznanje ni preveč izpostavljeno. Predlagam tudi, da se pri organizaciji izobraževanj kombinira tehnične vsebine z mehkimi vsebinami. Osebno zagovarjam pristop, da je računalniška znanja veliko lažje osvojiti v kombinaciji z motivacijo. Nov izziv, novi koraki … lažje do cilja.

Starejši delavci potrebujejo samo dodatno samozavest, da pokažejo svojo vrednost in željo po delu.

Ali starejši delavci potrebujejo posebne pogoje pri usposabljanju?
Zagovarjam pristop dela v manjših skupinah. Kljub njihovi želji, da bi osvojili nova znanja, je potrebno upoštevati, da imajo strah pred »okvaro« računalnika. In nihče nima rad občutka, da se bo računalnik pokvaril, ker bo nekaj narobe naredil.

Ali je torej smiselno vlagati v znanje starejših delavcev? Zagotovo! Spoštljiv in pozitiven pristop delodajalca do svojih zaposlenih ne glede na starost, in izobrazbo pri delavcu spodbuja občutek pripadnosti. Starejši delavci z zavedanjem, da s svojim delom in znanjem lahko prispevajo k razvoju podjetja, njihovo pripadnost podjetju samo še poveča.